เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

หอศิลปวัฒนธรรม – หมีแพนด้าน้อย – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – ดินเนอร์ขันโตก
ดอยอินทนนท์ – ปางช้าง – ฟาร์มกล้วยไม้ – สันกำแพง – ซื้อของฝาก
จำนวนผู้เดินทาง
เดินทางวันที่ 1 – อาหารกลางวัน/อาหารเย็น

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
จากนั้นเดินทางไปชม หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการแสดงความเป็นเมืองของเชียงใหม่ในอดีต ที่รวบรวมมาจากวิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นเมืองใหญ่มาก่อน

10.30น . ชมความน่ารักของช่วงช่วงและหลินฮุ่ย และ หมีแพนด้าน้อย น้องหลินปิง ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า “หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่”

แวะนมัสการหลวงพ่อสมใจนึก พระพุทธรูปยิ้มได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพระพักตร์ได้ 9 พระพักตร์ ณ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

17.00 น. กลับที่พัก

19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก ขันโตกดินเนอร์ และชมการแสดงพื้นเมือง การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน
นอกจากนั้นการแสดงอื่นๆ ที่จัดให้มีคือ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา ฟ้อนมุ้ยเชียงตา หรือฟ้อนสาวไหม
รวมถึงการละเล่นประยุกต์ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
21.30 น. กลับที่พัก

เดินทางวันที่ 2 – อาหารเช้า/อาหารกลางวัน

08.30 – 8.45 น. เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

10.30 น. ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาห์ ของกองทัพอากาศไทย
และเป็นที่ประดิษฐาน สถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย

11.00 น. เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา ชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.30 น. นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย
พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

14.00 น. นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร
และท่านจะได้สัมผัสความงามของน้ำตก

17.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

– รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
(หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 600 บาท เพื่อเข้าชมเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี)
19.00 น. รถรับเดินทางไป ไนท์ซาฟารี ชมสวนสัตว์ ” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” สวนสัตว์กลางคืน ที่มีขนาดใหญ่
และสวยที่สุดในเอเชีย กลับที่พักประมาณ 21.00 น.

เดินทางวันที่ 3 – อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม
นำชมการฝึกช้างลูกช้างและการแสดงของช้างแสนรู้ เป็นปางช้างที่ รักษาสภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปางช้างเป็นอย่างดี
เหมาะสำหรับการเลี้ยงช้าง ดังนั้น ช้างที่นี่จึงมีสุขภาพแข็งแรงมีอารมณ์ที่แจ่มใส คุณจึงสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ควาญช้างและช้าง ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนแสดงถึงความฉลาดสามารถรับและปฏิบัติตามคำสั่งของควาญได้อย่างสมบูรณ์
และ แวะที่ฟาร์มกล้วยไม้ – ฟาร์มผีเสื้อ พร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด

13.00 น. เยี่ยมชม บ่อสร้างสันกำแพง เป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา ให้ชมอีกด้วยช่วงเย็น จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ตลาดวนัสนันท์ และส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

 • 2 – 3 ท่าน
 • 4 – 6 ท่าน
 • 7 – 10 ท่าน
ราคาต่อท่าน
 • 4,900 บาท
 • 4,500 บาท
 • 4,000 บาท
ประเภททัวร์
 • Join Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
อัตรานี้รวม
 • – ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • – อาหารกลางวัน 3 มื้อ / เย็น 1 มื้อ
 • – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • – รถรับส่งตลอดรายการ
 • – ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม
 • – ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • – ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • – ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่ม 200 บาท
 • – สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s